ИЗВЕСТУВАЊА    
 АРХИВА
 
Промоција на веб портал за АЛЕРТ проектот
18.12.2008

Во Република Северна Македонија континуирано функционира системот за рано известување и надзор над заразните заболувања, со посебен осврт на рано откривање на епидемии (АЛЕРТ-EWARN), спроведен во соработка помеѓу Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Со цел за поголема достапност на информациите на лекарите кои се учесници во овој систем на пријавување, размена на информации и полесна евиденција на неделните и месечните извештаи, добиени преку АЛЕРТ системот, направен е веб портал, кој е во функција од септември 2008 година. Министерството за здравство во соработка со Светската здравствена организација ќе одржи промоција на веб порталот на 24 декември во хотел Холидеј Инн.
 
   
 
Промоција на веб портал за АЛЕРТ проектот
18.12.2008
Евалуациски состанок за АЛЕРТ проектот
09.12.2008
Одржан стручен состанак со доктори од ДСЗИ при Министерството за здравство и нивно запознавање со АЛЕРТ / EWARN системот
31.10.2008
Нов портал за проектот АЛЕРТ
29.06.2008
 
 
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008