ИЗВЕСТУВАЊА    
 АРХИВА
 
Нов портал за проектот АЛЕРТ
29.06.2008

Новиот портал за проектот АЛЕРТ подржан од Светска здравствена организација содржи податоци во врска со неделните извештаи за состојбата на заразните болести во Република Северна Македонија, упатства, шеми за прток на информации, контакти и корисни информации за сите директни и индиректни учесници на проектот.
 
   
 
Промоција на веб портал за АЛЕРТ проектот
18.12.2008
Евалуациски состанок за АЛЕРТ проектот
09.12.2008
Одржан стручен состанак со доктори од ДСЗИ при Министерството за здравство и нивно запознавање со АЛЕРТ / EWARN системот
31.10.2008
Нов портал за проектот АЛЕРТ
29.06.2008
 
 
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008