Сите оние амбуланти кои не можат да се најдат во адресарот за пријавување би Ве замолиле да го пополните долу наведениот формулар за да Ве регистрираме во системот за пријавување на заразните болести.

 
     
     
 
Име на амбуланта
Адреса
Општина
ПФ
Телефон факс
Е-маил
Даночен број
Сигурносен код
ве молиме препишете го кодот
 
     
 
 
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008