ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 28-2019. Од 08.07 до 15.07.2019.
18.07.2019

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 28-2019. Од 08.07 до 15.07.2019.
18.07.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 27-2019. Од 01.07 до 08.07.2019.
12.07.2019
Движење на заразните заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.04.2019 – 30.06.2019 гододина.
08.07.2019
Извештај за месец ЈУНИ– 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
08.07.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 26-2019. Од 24.06 до 01.07.2019.
05.07.2019
постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008