ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 7-2018. Од 12.02 до 19.02.2018.
22.02.2018

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 3-2018. Од 15.01 до 22.01.2018.
24.01.2018
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 2-2018. Од 08.01 до 15.01.2018.
24.01.2018
Годишен извештај за спроведување на АЛЕРТ – системот за рано известување и надзор над инфективните заболувања во 2017 година 01.01.2017 – 31.12.2017).
18.01.2018
Движење на заразнире заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.10.2017 – 31.12.2017 год.
17.01.2018
Извештај за месец Декември – 2017 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
16.01.2018
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008