ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Движење на заразните заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.07.2019 – 30.09.2019 година.
25.10.2019

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 39-2019. Од 23.09 до 30.09.2019.
03.10.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 38-2019 година. Од 23.09. до 29.09.2019 година.
01.10.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 37-2019. Од 09.09 до 16.09.2019.
19.09.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 36-2019. Од 02.09 до 09.09.2019.
16.09.2019
Извештај за месец АВГУСТ– 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
10.09.2019
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008