ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 49-2017. Од 04.12 до 11.12.2017.
14.12.2017

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 45-2017. Од 06.11 до 13.11.2017.
16.11.2017
Извештај за месец ОКТОМВРИ – 2017 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести...
10.11.2017
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 44-2017. Од 30.10 до 06.11.2017.
09.11.2017
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 43-2017. Од 23.10 до 30.10.2017.
02.11.2017
Движење на заразнире заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.07.2017 – 30.09.2017 год.
18.10.2017
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008