ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 20-2019. Од 13.05 до 20.05.2019.
23.05.2019

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 15-2019. Од 08.04 до 15.04.2019.
18.04.2019
Движење на заразнире заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.01.2019 – 31.03.2019 година
15.04.2019
Извештај за месец Март – 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
12.04.2019
Извештај за месец Февруари – 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
12.04.2019
Извештај за месец Јануари – 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
12.04.2019
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008