ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 28-2019. Од 08.07 до 15.07.2019.
18.07.2019

 
   
 
Извештај за месец Мај – 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
02.07.2019
Извештај за месец АПРИЛ – 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
02.07.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 23-2019. Од 03.06 до 10.06.2019.
17.06.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 22-2019. Од 27.05 до 03.06.2019.
17.06.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 21-2019. Од 20.05 до 27.05.2019.
30.05.2019
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008