ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 36-2018. Од 03.09 до 10.09.2018.
12.09.2018

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 27-2018. Од 02.07 до 09.07.2018.
13.07.2018
Движење на заразните заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.04.2018 – 30.06.2018 год.
09.07.2018
Извештај за месец ЈУНИ– 2018 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести...
09.07.2018
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 26-2018. Од 25.06 до 02.07.2018.
05.07.2018
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 25-2018. Од 18.06 до 25.06.2018.
28.06.2018
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008