ИЗВЕСТУВАЊА    
 АРХИВА
 
Одржан стручен состанак со доктори од ДСЗИ при Министерството за здравство и нивно запознавање со АЛЕРТ / EWARN системот
31.10.2008

На 29.10.2008 година во 11.00 часот во хотел Бест Вестерн во Скопје се одржа едукативен семинар за докторите од ДСЗИ (санитарни здравствени инспектори), од целата Република на која присуствуваа повеќе од 35 учесници. На состанокот беа присутни претставници на Министерството за здравство (Прим. Д-р Јованка Костовска), директор на РЗЗЗ (Д-р. Азиз Положани) и директор на ДСЗИ (Д-р.Шемси Муса) Предавањето го одржа Прим.Д-р Жарко Караџовски и ги запозна инспекторите со функционирањето на АЛЕРТ системот и законската регулатива која наскоро треба да биде завршена и да стапи на сила со синдромското пријавување, да биде законски подржано од Законот за заштита на населението од заразни болести (66/2004). Исто така се потенцира идната активност на инспекторатот спроведување на зајакнатата контрола на оние Здравствени организации(ПЗЗ), кој не пријавуваат или не редовно пријавуваат во АЛЕРТ системот.
 
   
 
Промоција на веб портал за АЛЕРТ проектот
18.12.2008
Евалуациски состанок за АЛЕРТ проектот
09.12.2008
Одржан стручен состанак со доктори од ДСЗИ при Министерството за здравство и нивно запознавање со АЛЕРТ / EWARN системот
31.10.2008
Нов портал за проектот АЛЕРТ
29.06.2008
 
 
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008