ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 50-2019. Од 09.12 до 16.12.2019.
20.12.2019

 
   
 
Движење на заразнире заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.01.2024 – 31.03.2024 година
18.04.2024
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 13-2024. Од 25.03 до 31.03.2024.
08.04.2024
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 12-2024. Од 18.03 до 24.03.2024.
08.04.2024
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 11-2024. Од 11.03 до 17.03.2024.
08.04.2024
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 10-2024. Од 04.03 до 10.03.2024.
08.04.2024
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008