ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 48-2019. Од 26.11 до 02.12.2019.
05.12.2019

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 45-2019. Од 04.11 до 11.11.2019.
03.12.2019
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 44-2019. Од 28.10 до 04.11.2019.
03.12.2019
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 43-2019. Од 21.10 до 28.10.2019.
03.12.2019
Движење на заразните заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.07.2019 – 30.09.2019 година.
25.10.2019
Извештај за месец СЕПТЕМВРИ – 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
25.10.2019
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008