ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 21-2018. Од 21.05 до 28.05.2018.
11.06.2018

 
   
 
Движење на заразните заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.07.2018 – 30.09.2018 год.
12.10.2018
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 40-2018. Од 01.10 до 08.10.2018.
12.10.2018
Извештај за месец СЕПТЕМВРИ – 2018 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести
12.10.2018
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 39-2018. Од 24.09 до 01.10.2018.
04.10.2018
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 38-2018. Од 17.09 до 24.09.2018.
02.10.2018
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008