ИЗВЕСТУВАЊА    
 АРХИВА
 
Евалуациски состанок за АЛЕРТ проектот
09.12.2008

Евалуациски состанок за АЛЕРТ проектот, со цел спроведување на активностите во врска со системот за рано известување и надзор над заразните заболувања, со посебен осврт на рано откривање на епидемии (АЛЕРТ-EWARN), како и размена на искуства, информации и можни решенија за понатамошно функционирање на системот, Министерството за здравство во соработка со Светска здравствена организација (СЗО), организира евалуциски семинар во периодот од 10-12 декември 2008 година во хотел "Белведере"-Охрид. На семинарот ќе присуствува и D-r Kari Schenkel, Консултант на СЗО од Институтот за јавно здравство со седиште во Берлин, со цел да се направи евалуација на АЛЕРТ системот и да даде препораки за негово понатамошно функционирање.
 
   
 
Промоција на веб портал за АЛЕРТ проектот
18.12.2008
Евалуациски состанок за АЛЕРТ проектот
09.12.2008
Одржан стручен состанак со доктори од ДСЗИ при Министерството за здравство и нивно запознавање со АЛЕРТ / EWARN системот
31.10.2008
Нов портал за проектот АЛЕРТ
29.06.2008
 
 
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008