ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 41-2019. Од 07.10 до 14.10.2019.
17.10.2019

 
   
 
Движење на заразните заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.07.2019 – 30.09.2019 година.
25.10.2019
Извештај за месец СЕПТЕМВРИ – 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
25.10.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 42-2019. Од 14.10 до 21.10.2019.
25.10.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 41-2019. Од 07.10 до 14.10.2019.
17.10.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 40-2019. Од 30.09 до 07.10.2019.
09.10.2019
постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008