ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија Пријавна Недела 18. Од 30.04 до 05.05.2019 год.
23.05.2019

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 37-2019. Од 09.09 до 16.09.2019.
19.09.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 36-2019. Од 02.09 до 09.09.2019.
16.09.2019
Извештај за месец АВГУСТ– 2019 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести.
10.09.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 35-2019. Од 26.08 до 02.09.2019.
05.09.2019
Неделен извештај за заразните болести во Република Северна Македонија. Пријавна Недела 35-2019. Од 26.08 до 02.09.2019.
05.09.2019
постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008