ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Извештај за месец ЈУНИ– 2018 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести...
09.07.2018

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 6-2019. Од 04.02 до 11.02.2019.
13.02.2019
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 5-2019. Од 29.01 до 05.02.2019.
07.02.2019
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 4-2019. Од 21.01 до 28.01.2019.
31.01.2019
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 3-2019. Од 14.01 до 21.01.2019.
24.01.2019
Годишен извештај „Системот за рано извeстување и надзор над заразните заболувања, со посебен осврт на рано откривање на епидемии” – EWARN - АЛЕРТ, во Република Македонија
24.01.2019
постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008