ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Извештај за месец АВГУСТ – 2017 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести ...
06.09.2017

 
   
 
Движење на заразнире заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.07.2017 – 30.09.2017 год.
18.10.2017
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 40-2017. Од 02.10 до 09.10.2017.
18.10.2017
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 39-2017. Од 25.09 до 02.10.2017.
18.10.2017
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 38-2017. Од 18.09 до 25.09.2017.
18.10.2017
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 37-2017. Од 11.09 до 18.09.2017.
22.09.2017
постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008