СИСТЕМ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И НАДЗОР НАД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ


 

Во Република Северна Македонија, заразните заболувања подлежат на задолжително пријавување, согласно законската регулатива (Закон за заштита на населението од заразни болести - Сл. Весник бр.66 од 01.10.2004 година), како и подзаконските акти поврзани со оваа проблематика и Програмата за превентивна здравствена заштита на Република Северна Македонија.

Една од мерките за успешно и навремено сузбивање на заразните болести е задолжителното пријавување и информирање за појава на заразни болести и епидемии. повеќе

 

 
 ИЗВЕСТУВАЊА      ЛИНКОВИ
 
Промоција на веб портал за АЛЕРТ проектот
18.12.2008

Почнувајки од 01. јануари 2008 година во Република Северна Македонија континуирано функционира системот за рано известување и надзор над заразните заболувања...
повеќе
 
 
Евалуациски состанок за АЛЕРТ проектот
09.12.2008

Евалуациски состанок за АЛЕРТ проектот, со цел спроведување на активностите во врска со системот за рано известување и надзор над заразните заболувања...
повеќе
 
 
Одржан стручен состанак со доктори од ДСЗИ при Министерството за здравство и нивно запознавање со АЛЕРТ / EWARN системот
31.10.2008

На 29.10.2008 година во 11.00 часот во Х. Бест Вестерн во Скопје се одржа едукативен семинар за докторите од ДСЗИ .....
повеќе
 
 

   
 
 
Погледнете ја секцијата за извештаи и посетете го делот за HTML извештај
 
Адреса и контакт лица во Здравствените домови вклучени во АЛЕРТ проектот
 
Адресар на регионалните единици во АЛЕРТ проектот
 
Адресар на амбуланти вклучени во АЛЕРТ проектот
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008